กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม

Pramongkut Klow Hospital,315 Ratchawithi Road 135Building Eight, 1st Floor, OPD.BTS- Victory Monument

Location: 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ถนน ราชวิถี ตึกแปดชั้น กองจิตเวช แผนกผู้ป่วย นอก ชั้น 1
Bangkok
Meeting Day: 
Thursday
Meeting Start Time: 
1800 hrs
Meeting Type: 
Topic Discussion
Open/Closed: 
Open
Meeting Language: 
Thai

All Meetings at this Location

Day of Week Meeting Start Time Meeting Type Open/Closed Language
Tuesday 1200 hrs Topic Discussion Open English, Thai
Thursday 1800 hrs Topic Discussion Open Thai

Select Language

Announcements

Other Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab

South Korea - May

Bali - June

Taiwan - June

Malaysia - October

New Printed Schedule Update as of  Dec 2016 - Download from Resources Menu Tab