กลุ่ม บริษัท เชียงใหม่ไทย - Wiang Nong Long Hospital

พบกับเดือนละครั้ง เวลาและวันที่ขึ้นอยู่กับพยาบาลและผู้ป่วย ติดต่อเคป้อม 084-753-4938

สถานที่: 
Wiang Nong Long Hospital
วันที่ประชุม: 
See Special Notes
เวลาเริ่มประชุม: 
See Special Instructions
ชนิดของการประชุม: 
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
K. Pom
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
084-753-4938
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
See Special Notes See Special Instructions 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
See Special Notes See Special Instructions 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย