กลุ่ม เวียงหน่องล่อง ลำพูน

สถานที่: 
ลำพูน
วันที่ประชุม: 
พุธ
เวลาเริ่มประชุม: 
1000 น
ชนิดของการประชุม: 
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
ป้อม
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
084-7534938
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
paitoon44pom@hotmail.com
ภาษา: 
Thai