กุดชุม

สถานที่: 
โรงพยาบาลกุดชุม บ้านพอเพียง กุดชุม จ.ยโสธร , Yasothon
Yasothon
วันที่ประชุม: 
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม: 
1500 น
เปิด / ปิด: 
ปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
คุณ คง
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
085-102-9555
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
พฤหัสบดี 1500 น ปิด ภาษาไทย

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

22,23,24 February, 2019
A-One Pattaya Beach Hotel
http://aathailandroundup.org

2018 Roundup Recordings now available บันทึก 2018 Roundup พร้อมใช้งานแล้ว

 

Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Feb 2018 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.