ปักธงชัย

สถานที่: 
รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย , Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima
วันที่ประชุม: 
ศุกร์
เวลาเริ่มประชุม: 
1730 น
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
ฝน
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
0990683447
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

Day of Week Meeting Start Time Meeting Type Open/Closed Language
อาทิตย์ 1030 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ 1900 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาอังกฤษ
จันทร์ 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
จันทร์ 1900 น อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1900 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
พุธ 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
พุธ 1900 น เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 1900 น 11th Step Meditation Meeting เปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1900 น ผู้บรรยาย เปิด ภาษาอังกฤษ
เสาร์ 1200 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
เสาร์ 1900 น ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ