ปักธงชัย

สถานที่: 
รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย , Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima
วันที่ประชุม: 
ศุกร์
เวลาเริ่มประชุม: 
1730 น
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
ฝน
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
0990683447
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

Day of Week Meeting Start Time Meeting Type Open/Closed Language
อังคาร 1100 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาไทย
ศุกร์ 1730 น เปิด ภาษาไทย