เชียงใหม่ ชาชากรุ๊ป

The Cha Cha group offers a safe environment at all of our meetings and activities.  This means that we are free of violence, threats of violence and sexual harassment. Please be aware that we meet in a smoke free park and pets are prohibited. Please turn off or silence your mobile devices during the meeting.We meet at Suan Buaak Haad park in the covered pavilion on the pond. The park is located across the moat from Suan Prung Psychiatric Hospital on the corner closes to Airport Plaza (inside old Chiang Mai Moat).    Note:  This meeting is conducted in Thai.

สถานที่: 
สวนบวกหาด เชียงใหม่ , Chiang Mai
Chiang Mai
ข้อมูลสำหรับรถแท็กซี่: 
สวนบวกหาดสวนบวกหาด
วันที่ประชุม: 
อาทิตย์
เวลาเริ่มประชุม: 
1630 น
ชนิดของการประชุม: 
หัวข้ออภิปราย
เปิด / ปิด: 
ปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
Wee
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
081-6887077
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
patarawee@icloud.com
ภาษา: 
Thai
รูปภาพ: 

All Meetings at this Location

Day of Week Meeting Start Time Meeting Type Open/Closed Language
อาทิตย์ 1630 น หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาไทย