Northeast Thailand-Isaan Region

วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อาทิตย์ 1000 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
อาทิตย์ 1300 น Udon Thani - SOS Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
จันทร์ 1500 น ขอนแก่น หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
จันทร์ โทรเพื่อสอบถามเวลา Udon Thani - Step Study 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1100 น ปักธงชัย 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาไทย
อังคาร 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
พุธ 0900 น ภูเขียว ปิด ภาษาไทย
พุธ 1000 น กลุ่มนางรอง​เอเอ หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
พุธ 1030 น Ubon Steelers AA 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาอังกฤษ
พุธ 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พุธ 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
พุธ 1630 น Pak Chong ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
พุธ โทรเพื่อสอบถามเวลา Udon Thani Wednesday meeting เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 1500 น ขอนแก่น กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1500 น กุดชุม ปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ศุกร์ 1200 น Udon Thani - Friday Leaders Choice ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1400 น Mukdahan Meeting หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ศุกร์ 1500 น ขอนแก่น อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาไทย
เสาร์ 1000 น Korat Group หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Chayaphum - Real Alcoholics Recovering หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Sakon Nakhon - Dr. Bob's Coffee Pot Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ