Ban Phe gropp

Location

Eastern Swedish School
Ban Phe
Rayong
Thailand

Meeting Day
Sunday
Meeting Start Time
1600 hrs
Meeting Type
Big Book Study
Map

12.640004, 101.500132

Meeting Special Notes

Första södagen i månaden: steg möte
Andra söndagen i månaden: Stora Boken möte
Tredje söndagen i månaden: Traditons möte följt av Tema möte
Fjärde söndagen i månaden: Tema möte
 

First Sundayof the month: step meeting
Second Sunday of the month: Big Book meeting
Third Sunday of the month: traditons meeting followed by Theme meeting
Fourth Sunday of the month: Theme meeting

Open/Closed
Closed
Regions
Eastern Seaboard-Jomtien-Pattaya-Islands
Meeting Language
Swedish
Taxi Instructions

ca fem kilometer öster om Ban Phe på vägen mot Mae Phim. Från Ban Phe kör bil efter Suan Son Beach, havet på höger sida. I slutet en kurva från stranden följ vägen. Efter ca 2-3 km är en 7-eleven. Stanna där för att någon ska hämta dig. Mikael 08-435 890 97, Håkan 08-319 850 79, Torbjörn 08-313 706 96 about five kilometers east of Ban Phe on the road to Mae Phim. From Ban Phe drive after Suan Son Beach, the ocean on the right. In the end a curve from the beach follow the road. After about 2-3 km is a 7-eleven. Stay there for someone to pick you up. Mikael 08-435890 97, Hakan 08-319850 79, Torbjorn 08-313 706 96

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
Ban Phe gropp Sunday 1600 hrs Big Book Study Closed Swedish