กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามประเทศไทย

กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) เป็นวิถีทางเรียบง่าย โดยผู้ติดสุราช่วยผู้ติดสุราด้วยกัน

ตารางประชุม

ตามภูมิภาค


สำหรับผู้มาใหม่

กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามประเทศไทย คือกลุ่มผู้ติดสุรารวมกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุรา และช่วยผู้ติดสุราที่ต้องการความช่วยเหลือในการไม่ดื่ม

ALCOHOLICS ANONYMOUS ® กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม คือสมาคมประกอบด้วยสมาชิกที่นำประสบการณ์ กำลังใจ และความหวังมาแบ่งปัน เพื่อสามารถแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วยผู้ที่เป็นโรคติดสุรา คุณสมบัติเดียวที่เป็นสมาชิกได้คือ ความปรารถนาที่จะไม่ดื่มเหล้า ไม่มีค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงใดๆ สมาคมพึ่งตนเองจากเงินบริจาคของสมาชิก กลุ่ม เอ.เอ. ไม่มีความสัมพันธ์ กับกลุ่มศาสนา นิกาย พรรคการเมือง องค์การ หรือสถาบันใด ไม่ประสงค์เป็นฝ่ายในการขัดแย้งใดๆ และไม่ต่อต้านหรือสนับสนุนเหตุใดๆ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ คงความสร่างเมา และช่วยผู้ติดสุราให้สามารถสร่างเมาได้

ประชุม เอ.เอ.คืออะไรและทำอะไร

ประชุมเอ.เอ.คือการพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่สมาชิกกลุ่มผู้ติดสุรานิรนามมาแบ่งปันประสบการณ์ กำลังใจ และความหวังเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นคือการเป็นโรคติดสุรา ประชุม เอ.เอ. มีหลายแบบ แต่ที่สำคัญคือ สมาชิกมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น และปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร

ผู้ใดที่ต้องการหยุดดื่มสามารถไปประชุมเอเอได้ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการจดชื่อ ไม่ต้องจองล่วงหน้า เอเอไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในที่ประชุมจะไม่มีการบังคับให้พูดในสิ่งที่คุณไม่อยากเปิดเผย ไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้น ไม่มีการสอน ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีหัวหน้า ผู้นำประชุมเป็นเพียงสมาชิกที่อาสาสมัครมาบริการให้สมาชิกด้วยกันเอง

การเป็นนิรนามเป็นพื้นฐานสำคัญของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม เรื่องที่เล่าในที่ประชุม ใครที่พบในที่ประชุม พอไปจากที่ประชุมเราทิ้งไว้ในที่ประชุม พวกเราหลายคนพบว่าการไปประชุมเอเอครั้งแรกเป็นเรื่องยากและน่ากลัว แต่เราพบว่าสมาชิกยินดีต้อนรับเรา เข้าใจเรา และช่วยเราอย่างที่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ติดสุราจะเข้าใจ

ดาวน์โหลดแอป Meeting Guide เพื่อค้นหาการประชุม

google play storeapple store

ประกาศ

Online Intergroup of Alcoholics Anonymous การประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศครั้งแรก 25-27 ตุลาคม 2024

นี่เป็นงานปิดสำหรับผู้ติดสุราและผู้ที่เชื่อว่าตนมีปัญหาเรื่องการดื่ม…

ไทยแลนด์ราวอัพ

มีทางออก - Thailand Roundup ครั้งที่ 28 - พัทยา -…

ตึกแปดชั้น

ตึกแปดชั้น ประชุมเอเอ เป็นประชุม…