คำมั่นสัญญาของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม

หากเรามีความมานะช่วงเวลาของขั้นตอนนี้เราจะเริ่มแปลกใจแม้จะยังทำไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ

 • เราจะรู้สึกถึงอิสรภาพและความสุขใหม่
 • เราจะไม่เสียใจต่ออดีตและไม่ปรารถนาที่จะปิดบังมันเอาไว้
 • เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าสงบและสันติอย่างถ่องแท้
 • ไม่ว่าเราจะเคยทำตัวไม่ดีสักเพียงใด เราจะเห็นว่าประสบการณ์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
 • ความรู้สึกไร้ประโยชน์และเวทนาตัวเองจะหมดสิ้นไป
 • เราจะเลิกสนใจสิ่งที่เห็นแก่ตัว หันไปสนใจผู้อื่นแทน
 • ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตนเองจะสลายไปหมด
 • ทัศนคติทั้งหมดที่เรามีต่อชีวิตจะเปลี่ยนไป
 • เราจะไม่มีความกลัวในผู้คนและความไม่มั่นคงทางการเงิน
 • เราจะรู้โดยสัญชาตญาณถึงวิธีที่จะควบคุมสถานการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยคุกคามเรา
 • เราจะเกิดความกระจ่างในทันทีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังกระทำให้เราในสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้

สิ่งเหล่านี้เป็นคำมั่นสัญญาที่มากเกินไปหรือเปล่า เราคิดว่าไม่ มันเกิดขึ้นแล้วในหมู่พวกเรา บางครั้งโดยรวดเร็ว บางครั้งอย่างเชื่องช้า แต่มันจะเป็นผลสำเร็จแน่นอนหากเราแสวงหา