กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามคืออะไร

ALCOHOLICS ANONYMOUS ® กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม คือสมาคมประกอบด้วยสมาชิกที่นำประสบการณ์ กำลังใจ และความหวังมาแบ่งปัน เพื่อสามารถแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วยผู้ที่เป็นโรคติดสุราคุณสมบัติเดียวที่เป็นสมาชิกได้คือ ความปรารถนาที่จะไม่ดื่มเหล้า ไม่มีค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงใดๆ สมาคมพึ่งตนเองจากเงินบริจาคของสมาชิก กลุ่ม เอ.เอ. ไม่มีความสัมพันธ์ กับกลุ่มศาสนา นิกาย พรรคการเมือง องค์การ หรือสถาบันใด ไม่ประสงค์เป็นฝ่ายในการขัดแย้งใดๆ และไม่ต่อต้านหรือสนับสนุนเหตุใดๆ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ คงความสร่างเมา และช่วยผู้ติดสุราให้สามารถสร่างเมาได้

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย The A.A. Grapevine, Inc.;