กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามคืออะไร

กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม หรือเรียกสั้นๆว่า เอเอ เป็นภราดรภาพของผู้ที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ กำลังใจ และความหวัง เพื่อแก้ปัญหาที่ทุกคนมีร่วมกัน นั่นคือ การเป็นโรคติดสุรา ข้อแม้ข้อเดียวในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือ ความต้องการที่จะเลิกดื่ม ไม่มีค่าแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับสมาชิก กลุ่มของเราอยู่ได้ด้วยการบริจาคของสมาชิกด้วยกันเอง

เอเอไม่มีส่วนข้องเกี่ยวกับกลุ่มศาสนา การเมือง องค์กร หรือสถาบันอื่นใด เราไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งไม่ว่าจะที่ใด เราจะไม่สนับสนุนหรือต่อต้านแนวคิดใดๆ วัตถุประสงค์หนึ่งเดียวของเราคือการหายจากโรคติดสุราและการช่วยผู้ติดสุราคนอื่นให้เลิกเหล้าได้