กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม - โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สถานที่: 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ตึกแปดชั้น ชั้น 1 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ มหานคร
วันที่ประชุม: 
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม: 
1230 น
ชนิดของการประชุม: 
หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
อ้อ
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
0641519441
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
klaypaksee_jk@hotmail.com
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1230 น หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่ เปิด ภาษาไทย

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

Due to the uncertainty of the ongoing international travel restrictions due to Covid-19 and restrictions on large gatherings, the 2022 AA Thailand Roundup Committee has decided to postpone the February 2022 Roundup and focus on the 2023 Roundup.

 

The Thai Language 12 & 12 is now available and 4 newly translated pamphlets 
includes link for current inventory --
 
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.