กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม - โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สถานที่: 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ตึกแปดชั้น ชั้น 1 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ มหานคร
วันที่ประชุม: 
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม: 
1230 น
ชนิดของการประชุม: 
หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
อ้อ
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
0641519441
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
klaypaksee_jk@hotmail.com
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1230 น หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่ เปิด ภาษาไทย