กลุ่ม บริษัท เชียงใหม่ไทย - โรงพยาบาลธัญญารักษ์

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
วันที่ประชุม
เสาร์
เวลาเริ่มประชุม
1000 น
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
ติดต่อเคป้อม 084-753-4938
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
084-753-4938
ภาษา
ภาษาไทย
Map

19.017053, 98.940792

สถานที่

โรงพยาบาลธัญญารักษ์
182 หมู่ 7 เชียงใหม่ฝางตำบลกี่เล็ก
เชียงใหม่
ไทย

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
กลุ่ม บริษัท เชียงใหม่ไทย - โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เสาร์ 1000 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย