กุดชุม

สถานที่: 
โรงพยาบาลกุดชุม บ้านพอเพียง กุดชุม จ.ยโสธร , Yasothon
Yasothon
วันที่ประชุม: 
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม: 
1500 น
เปิด / ปิด: 
ปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
คุณ คง
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
085-102-9555
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
พฤหัสบดี 1500 น ปิด ภาษาไทย

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

The Thai Language 12 & 12 is now available
 
The 2020 Pattaya, Thailand AA Roundup
"20/20, A Vision For You"
February 21-23, 2020
The A-1 Royal Cruise Hotel - Pattaya, Thailand
Information: Ben 092 415 7376
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Oct 2019 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.