กุดชุม

สถานที่: 
โรงพยาบาลกุดชุม บ้านพอเพียง กุดชุม จ.ยโสธร , Yasothon
Yasothon
วันที่ประชุม: 
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม: 
1500 น
เปิด / ปิด: 
ปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
คุณ คง
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
085-102-9555
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
พฤหัสบดี 1500 น ปิด ภาษาไทย

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

The Thai Language 12 & 12 is now available
 
PLEASE NOTE: Due to ongoing Covid-19 pandemic, some groups and/or meetings have either suspended their meetings or gone on line. Please check the meeting notes of any meeting you plan on attending to see the current status as reported to the website.
 
58th Annual Palmerston North New Zealand Convention .. Jan 22-24, 2021.. flyer under events tab
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Oct 2019 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.