ขอนแก่น

สถานที่: 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น(OPDชั้นล่าง) ขอนแก่น
วันที่ประชุม: 
อาทิตย์
เวลาเริ่มประชุม: 
1000 น
ชนิดของการประชุม: 
หัวข้ออภิปราย
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
คุณ เจ็ท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
093 445 4414 ... 083 288 1155
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
ขอนแก่น อาทิตย์ 1000 น หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ขอนแก่น จันทร์ 1500 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
ขอนแก่น อังคาร 1500 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
ขอนแก่น พุธ 1500 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
ขอนแก่น พฤหัสบดี 1500 น กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาไทย
ขอนแก่น ศุกร์ 1500 น อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาไทย