ปากช่อง

สถานที่: 
Khao Yai Lamtakhong Hotel
Hwy 2 Mittraphap Road intersection with Hwy 2090
Pak Chong
วันที่ประชุม: 
พุธ
เวลาเริ่มประชุม: 
1630 น
ชนิดของการประชุม: 
ผลสะท้อนกลับรายวัน
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
Alex
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
098-180-4801
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
arwaller1@hotmail.com
ภาษา: 
English

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
พุธ 1630 น ผลสะท้อนกลับรายวัน เปิด ภาษาอังกฤษ

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

The Thai Language 12 & 12 is now available
 
The 2020 Pattaya, Thailand AA Roundup
"20/20, A Vision For You"
February 21-23, 2020
The A-1 Royal Cruise Hotel - Pattaya, Thailand
Information: Ben 092 415 7376
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Oct 2019 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.