โรงพยาบาลสวนปรุง

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
วันที่ประชุม
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม
1330 น
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
pom
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
0847534938
ภาษา
ภาษาไทย
Map

18.780072, 98.977998