โรงพยาบาลสวนปรุง

สถานที่: 
โรงพยาบาลสวนปรุง
#10 Outpatient Department Hai Ya, Mueang Chiang Mai District
Chiang Mai
วันที่ประชุม: 
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม: 
1330 น
ชนิดของการประชุม: 
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
K. So
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
084-614-9276
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
โรงพยาบาลสวนปรุง อังคาร 1330 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
โรงพยาบาลสวนปรุง พฤหัสบดี 1330 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย