โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ประชุม
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม
1330 น
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
Map

18.780072, 98.977998

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
F2F-Online-Hybrid
F2F
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
pom
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
0847534938