โรงพยาบาล เวียงหนองล่อง

สถานที่

ไทย
Wiang Nong Long Hospital
เวียงหนองล่อง
ลำพูน

วันที่ประชุม
กรุณาติดต่อ
เวลาเริ่มประชุม
กรุณาติดต่อ
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
Map

18.424733340962, 98.746318817139

Meeting Special Notes

Meet once a month Time and date depend on the nurse and the patient. Contact K Fortress 084-753-4938

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
K. So
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
084-614-9276

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
โรงพยาบาล เวียงหนองล่อง กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย