ขอนแก่น

วันที่ประชุม
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม
1500 น
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
Map

16.466477, 102.800934

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
คุณ เจ็ท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
093 445 4414